Is Eid Main Aap Ko Kitni Eidi Mile Gi?

$1: Puray k pura mukammal aik dollar